Кафедра комп'ютерної інженерії
Логотип кафедри

Кафедра комп'ютерної інженерії

Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського

здійснює підготовку зі спеціальностей


Комп'ютерна інженерія
Інформаційні системи та технології
ІНФОРМАЦІЯ

Умови вступу
(Інформаційний буклет)

Перелік сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання для вступу у 2019 році на спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія», 126 «Інформаційні системи та технології»: українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова.
Кількість балів за кожен сертифікат ЗНО:
Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування: 100.
Вага предметів сертифікату: українська мова та література (k=0.200), математика (k=0.350), фізика або іноземна мова (k=0.350), середній бал документа про освіту (k=0.100).
Кваліфікації за дипломом та додатком до диплома:
 • 123 «Комп’ютерна інженерія»: бакалавр з комп’ютерної інженерії.
 • 126 «Інформаційні системи та технології»: бакалавр з інформаційних систем та технологій.

123 Комп'ютерна інженерія

Інформаційні технології вже зараз є однією з найбільших технічних галузей і продовжують бурхливо розвиватись як у світі, так і в українській економіці. Технології стрімко розвиваються, і все більше речей з нашого щоденного користування (мобільні телефони, телевізори) стають «розумними» і вимагають програмного забезпечення, тому ІТ-галузь буде продовжувати рости як в Україні, так і в світі. Для вирішення складних задач десятки і сотні комп’ютерів об’єднують разом, тому зростає потреба у спеціалістах по комп’ютерним системах і мережах, а ІТ-ринок потребує різних спеціалістів і в великих масштабах.
Україна вже посідає друге місце в Східній Європі по кількості програмістів. Численні перемоги наших студентів на міжнародних олімпіадах свідчать і про наш високий рівень підготовки ІТ-спеціалістів і про наші чудові перспективи. Багато українських компаній розробляють свій власний продукт і виходять уже не на компанії-розробники, а на кінцевих користувачів. Останнім часом наші компанії перемагають конкурси, і ми забираємо проекти в індусів. Замовники готові платити за роботу українських ІТ-спеціалістів більше, ніж азійським програмістам. Окрім ІТ-компаній, інтенсивно розвиваються і інші галузі економіки, зокрема банки, які впроваджують різноманітні додатки, мережеві продукти тощо, і потребують висококваліфікованих і вузькоспеціалізованих ІТ-фахівців.
Бакалаври зі спеціальності 123 "Комп’ютерна інженерія" готуються для роботи в галузі програмування, розробки та супроводу комп’ютерних програм, а також для проектування та обслуговування комп’ютерних систем і мереж.
Потреба у фахівцях, які вміють ефективно експлуатувати сучасне програмне забезпечення та комп’ютерну техніку, а також кваліфіковано розробляти нові програми, на сьогоднішній день, неухильно зростає.
Об’єктом діяльності комп’ютерних інженерів є технічні (апаратні) засоби і системне програмне забезпечення комп’ютерних систем i мереж універсального та спеціального призначення, та їх компонент. Комп’ютерна інженерія – поєднання електроніки та комп’ютерних наук, – займається вивченням обчислювальної техніки, починаючи від мікропроцесорів до суперкомп’ютерів.
Професіональна діяльність – створення технічних засобів (системного програмного забезпечення, апаратних, апаратно-програмних) комп’ютерів та комп’ютерних систем універсального та спеціального призначення, кіберфізичних систем, IT-інфраструктур.

Студенти цієї спеціальності працюють над створенням і обслуговуванням апаратно-програмних засобів інформаційних технологій, універсальних процесорів, розробляють і застосовують комп’ютерні систем і компоненти загального та спеціального призначення, створюють та супроводжують системне програмне забезпечення.
Впроваджують комп’ютерні технології в ІТ-компаніях та підприємствах, створюють мікроконтролерні системи, системне програмне забезпечення комп’ютерних систем та мереж.
Короткий опис спеціальності
Знання комп'ютерів, їх збирання, тестування та ремонт, програмування, інтернет-сервісів і мобільних технологій. Проектування програмних додатків і розумних апаратних пристроїв, кібербезпека, антивіруси, проектування цифрових систем на кристалах і комп'ютерних мереж. Сфера програмування: C++, Java, Python, .NET, C#, VHDL, Verilog, System C.
Вміння і компетенції, якими буде володіти бакалавр за напрямом підготовки Комп'ютерна інженерія:
 1. Розробка і обслуговування систем і мереж під управлінням Windows, Unix, Linux;
 2. Створення бездротових засобів комунікації, розробка програмних продуктів за допомогою мовних засобів високого і низького рівнів C ++, С #, Java, Python, Assembler і мікромініатюрних цифрових систем на кристалах;
 3. Розробка користувальницьких і системних інтерфейсів, апаратних і програмних компіляторів, інтелектуальних систем програмування та проектування баз знань;
 4. Аналітика великих даних;
 5. Проектування хмарних сервісів і мобільних додатків, розумних пристроїв, інтегрованих з Інтернет мережами.
Випускник бакалавр за напрямом підготовки Комп'ютерна інженерія може працювати в галузях:
 1. Комп'ютеризації технічних систем,
 2. Комп'ютеризації обчислювальних систем
 3. Програмування.
Комп’ютерні системи та мережі широко використовуються на промислових підприємствах, в банківських установах, у торгівельній мережі. Досить часто комп'ютерна техніка використовується не автономно, а в складі локальних або корпоративних мереж. У зв'язку з цим виникла гостра потреба у фахівцях, які б уміли проектувати, встановлювати та експлуатувати комп’ютерні системи та мережі, створювати для них сучасне програмне забезпечення, розробляти бази даних, здійснювати ефективний і надійний захист інформації. Саме таких фахівців готує кафедра комп’ютерної інженерії.
Дані фахівці мають професійну підготовку з основ алгоритмізації і програмування, комп'ютерної електроніки та схемотехніки, архітектури комп’ютера та його програмного забезпечення, основ функціонування комп’ютерних мереж, командних оболонок, адміністрування.
Сфера професійної діяльності випускника:
Хочеш працювати над створенням архітектури сучасних комп’ютерів, комп’ютерних систем та комп’ютерних мереж та опанувати основи програмування, операційних систем, баз даних, моделювання, захисту інформації? Студенти спеціальності «Комп’ютерна інженерія» працюють над створенням і обслуговуванням апаратно-програмних засобів сучасних і перспективних інформаційних технологій, розробленням і застосуванням комп’ютерних систем і компонентів загального та спеціального призначення, створенням та супроводом системного програмного забезпечення. Отримані знання дозволяють випускникам впроваджувати новітні комп’ютерні технології у великих ІТ-компаніях та підприємствах, а також створювати програмне забезпечення комп’ютерних систем та мереж, яке відповідає надсучасним світовим вимогам.

Перелік посад для бакалаврів з комп’ютерної інженерії:
 • розробник обчислювальних систем;
 • адміністратор системи;
 • адміністратор бази даних;
 • аналітик з комп'ютерних комунікацій;
 • аналітик з комп'ютерних систем;
 • конструктор комп'ютерних систем;
 • програміст прикладний;
 • програміст системний;
 • інженер з комп'ютерних систем;
 • інженер з програмного забезпечення;
 • інженер-електронник;
 • інженер-конструктор;
 • інженер-системотехнік;
 • інженер-програміст.
В процесі навчання вивчаються такі дисципліни:
 1. Програмування
 2. Програмна інженерія
 3. Системне та прикладне програмне забезпечення
 4. Паралельні та розподілені обчислення
 5. Організація баз даних
 6. Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів
 7. Системне програмування
 8. Алгоритми та методи обчислень
 9. Комп'ютерні системи та мережі
 10. Захист інформації в комп'ютерних системах
 11. Технології проектування комп'ютерних систем
 12. Програмування у web-середовищі
 13. Структури даних та алгоритми
 14. Периферійні та мобільні пристрої
 15. Комп'ютерні системи та мережі на базі Arduino
 16. Інженерна та комп'ютерна графіка
 17. Мережні технології спілкування
 18. Основи ІТ менеджменту
 19. Мережне програмування
 20. Функціональне та логічне програмування
Наразі ІТ-фахівці – це ті фахівці, які можуть розраховувати на гідну оплату праці, тому наші випускники можуть успішно працевлаштуватись в Україні та за кордоном із заробітною платою від 5-6 тис.грн (для початківця) до 2-3 тисяч доларів США (для менеджера проекту).

126 Інформаційні системи та технології

Особливістю спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» є вивчення теоретичних і методологічних основ та інструментальних засобів створення і використання інформаційних технологій у різних галузях людської діяльності; принципів оптимізації та моделей, методів прийняття рішень при створенні інформаційних систем різного призначення; інтелектуальних інформаційних технологій для створення новітніх систем накопичування, переробки, збереження інформації та систем управління; сучасних технологій проектування та розробки програмного забезпечення; технологій та методів проектування інформаційних систем; апаратних засобів створення і підтримки сучасних інформаційних мереж.
Дисципліни, які викладаються кафедрою по спеціальності «Інформаційні системи та технології» орієнтовані на формування у студентів вмінь щодо вибору, проектування, розгортання, інтегрування, управління, адміністрування та супроводження застосування комунікаційних мереж, сервісів та інфраструктури організації; проектування системного, комунікаційного і прикладного програмного забезпечення, технічних засобів комунікаційних й інформаційних технологій, мереж та систем; реалізації програмних комплексів, впровадження Інтернет-рішень для технічних задач; розробки інформаційних комплексів і систем.
Характерною особливістю спеціальності «Інформаційні системи та технології» є вивчення технології «Інтернет речей» (англ. Internet of Things, IoT) , сутність якої полягає у взаємодії кінцевих пристроїв не тільки з користувачем але й між собою. Це єдина мережа, що об`єднує реальні та віртуальні речі, що нас оточують, адже в майбутньому «Інтернет речей» стануть активними учасниками бізнесу, інформаційних і соціальних процесів, де вони зможуть взаємодіяти і спілкуватися між собою, обмінюючись інформацією про навколишнє середовище, реагуючи і впливаючи на процеси, що відбуваються в навколишньому світі, без втручання людини. Разом зі зростанням Інтернету речей, зростає і потреба в програмістах.

Спеціальність «Інформаційні системи та технології» дає можливість молоді отримати перспективні знання щодо роботи із сучасними інформаційними системами та технологіями та знайти перспективну роботу в ІТ-компаніях. Специфіка пропонованої професії дозволяє працювати за гнучким графіком, бути затребуваним на ринку праці.
Випускники спеціальності «Інформаційні системи та технології» компетентні працювати у комунікаційно-інформаційних відділах підприємств та організацій різної форми власності, у комерційних фірмах, банківських установах або ж як приватні підприємці. Одержані знання, уміння та навички бакалавр з інформаційних систем та технологій здатний застосовувати фактично в усіх сферах діяльності, де використовують комп’ютерну техніку.
Перелік посад для бакалаврів з інформаційних систем та технологій:
 1. Розробники обчислювальних систем.
 2. Професіонали в галузі програмування.
 3. Розробники комп'ютерних програм.
 4. Професіонали в інших галузях обчислень (комп'ютеризації).
 5. Технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки.
 6. Техніки-програмісти.
Областю професійної діяльності фахівців є розробка та супровід інформаційних проектів різного призначення. Випускники працюють системними та бізнес-аналітиками, інженерами з аналітики даних, бізнес-консультантами з впровадження та реінжинірингу складних систем, розробниками та тестувальниками інформаційних управляючих, комп’ютеризованих та робототехнічних систем і технологій, адміністраторами систем управління базами даних та базами знань, менеджерами з розвитку бізнесу, архітекторами ІТ рішень, керівниками проектів.
Інформаційні системи та технології користуються великим попитом на сучасному ринку. Вони увійшли у всі сфери нашого життя та відіграють значну роль у формуванні реальної дійсності. Спеціальність «Інформаційні системи та технології» дає можливість отримати знання щодо роботи із сучасними інформаційними системами та технологіями та знайти перспективну роботу в ІТ-сфері.
ПІДГОТОВКА ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Майбутні випускники спеціальності «Інформаційні системи та технології» – це висококваліфіковані професіонали, об’єктами майбутньої діяльності яких є:
 • розробка алгоритмічного, програмного та інформаційного забезпечення систем управління;
 • проектування та розробка програмних систем;
 • побудова локальних, глобальних, корпоративних і промислових комп'ютерних мереж;
 • технології створення та управління базами даних;
 • сучасні методології і засоби створення комп’ютерних систем;
 • технології моделювання об’єктів, класів та систем.
МАЙБУТНЯ ПРОФЕСІЯ

Підготовка за спеціальністю «Інформаційні системи та технології» дозволить випускникам працювати скрізь, де розробляються, впроваджуються, адаптуються або експлуатуються різноманітні інформаційні системи та технології, зокрема, як:
 • прикладні програмісти;
 • керівники проектів;
 • спеціалісти з інформаційних систем управління;
 • інженери з супроводження інформаційних систем;
 • консультанти з впровадження та реінжинірингу;
 • спеціалісти з захисту інформації;
 • системні аналітики;
 • адміністратори комп’ютерних систем та мереж;
 • спеціалісти з обробки даних;
 • тестери програмних систем;
 • адміністратори баз даних;
 • розробники веб-додатків.
Випускник бакалавр повинен володіти знаннями, вміннями і навичками по сучасним мовам програмування; технологіям створення програмно-апаратних продуктів, базам даних та веб-системам; управлінню ІТ-проектами; технологіям Інтернету речей, технологіям паралельних і хмарних обчислень; програмуванню мобільних пристроїв; бізнес-аналітиці тощо.
В процесі навчання вивчаються такі дисципліни:
 1. Основи програмування (Програмування, Об`єктно-орієнтоване програмування)
 2. Структури даних та алгоритми
 3. Інтелектуальний аналіз даних
 4. Інтернет речей
 5. Інформаційні системи та технології
 6. Комп'ютерні мережі
 7. Системне програмне забезпечення (Системне програмування, Основи побудови трансляторів)
 8. Прикладне програмне забезпечення (Web-дизайн, Паралельні та розподілені обчислення, Програмування у WEB-середовищі)
 9. Основи комп`ютерної електроніки та схемотехніки
 10. Програмна інженерія (Інженерія програмного забезпечення, Проектування інтерфейсу користувача)
 11. Моделювання інформаційних систем
 12. Безпека інформаційних систем
 13. Прикладне програмування (Програмування мобільних пристроїв, Організація баз даних, Мережне програмування)
 14. Основи ІТ менеджменту
 15. Методи та технології обробки інформації
 16. Функціональне та логічне програмування
 17. Службово-орієнтоване програмування
 18. Мережні технології спілкування
Інтернет речей – це мережа, що складається із взаємозв’язаних фізичних об’єктів, речей або пристроїв, які мають вбудовані сенсори, а також програмне забезпечення, що дозволяє здійснювати передачу і обмін даними між фізичним світом і комп’ютерними системами.
Тренд інтернету речей зараз набирає все більшої популярності. Найчастіше поняття інтернету речей нерозривно пов’язано з чимось розумним: розумні будинки, розумний транспорт, розумні підприємства… Фахівець у галузі інтернету речей – вміє поєднувати апаратну та програмну частину за допомогою інтернет-сервісів. З кожним роком потреба у фахівцях сфери ІоТ стрімко зростає. Такий спеціаліст, залежно від рівня компетенції, на ринку праці отримує заробітну плату у розмірі від 18 000 грн до 100 000 грн. і навіть більше.
Розділи